بروزرسانی : 1398/11/30
جستجو
Menu

تبادل الکترونیک اسناد در دانشگاههای علوم پزشکی استان هرمزگان

18بازدید
بهمن 05, 1398

در راستای اجرای برنامه تبادل الکترونیک اسناد در دانشگاه های علوم پزشکی استان هرمزگان در دفترمعاون درمان جلسه ای در خصوص بررسی  پیشرفت و مشکلات اجرای برنامه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان در راستای اجرای برنامه تبادل الکترونیک اسناد در دانشگاه های علوم پزشکی استان هرمزگان  جلسه ای با حضور رئیس اسناد پزشکی خانم چنگیزیان ، محمد گورگانی رئیس فناوری اطلاعات  بیمه سلامت و دکتر کامل زاده ، مهندس بنگلی ، مهندس زحمتکش و آقای طاهری مسئولین معاون درمان در مورخ 29/10/98 دردفترمعاون درمان با محوریت بررسی پیشرفت و چالشهای الکترونیک اسناد در دانشگاه های علوم پزشکی به بحث وتبادل نظر پرداختند

print