بروزرسانی : 1400/04/28 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

اداره كل بيمه خدمات درماني استان هرمزگان دراجراي ماده پنج قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور طرح لایحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور از سوی دولت وقت در مجلس شورای اسلامی در شورهای اول (15 فروردین) و دوم (23 شهریور) سال 1373 و پس از تشكيل سازمان بيمه خدمات درماني (تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 3 آبان 1373) و به منظور تامين امكان بيمه خدمات درماني كاركنان دولت، روستائيان و افراد نيازمند و ساير گروه هاي اجتماعي تشكيل شد و رسماً درتاريخ 1/04/1374 از دانشگاه و خدمات بهداشتي درماني استان منفك گرديد و فعاليت خود را در راستاي تحقق اهداف سازمان متبوع بكار گرفت. شايان ذكر است كاركنان دولت، روستائيان ، سايراقشار و صنوف مختلف زير پوشش بيمه خدمات درماني قراردارند. هدف اصلي اداره كل ارائه پوشش بيمه خدمات درماني مطلوب و قابل قبول براي تمامي اقشار جامعه درسراسر استان مي باشد. در سال 1391 قانون تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران تصویب شد و رسماً اداره کل بیمه خدمات درمانی به اداره کل بیمه سلامت هرمزگان تغییر نام یافت تا تحت نام و قوانینی جدید پوشش های بیمه ای گسترده ای را آغاز نماید. طرح لایحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور از سوی دولت وقت در مجلس شورای اسلامی در شورهای اول (15 فروردین) و دوم (23 شهریور) سال 1373 • تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 3 آبان 1373
• تایید عدم مغایرت قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور با شرع اسلام و قانون اساسی ایران توسط شورای نگهبان در 11 آبان 1373
• ابلاغ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور توسط رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در 17 آبان 1373
• پیشنهاد اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در هیات وزیران در 24 اسفند 1373
• ابلاغ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی توسط معاون اول رئیس جمهور وقت در 23 اردیبهشت 1374
• آغاز به کار سازمان بیمه خدمات درمانی در مهر 1374
• تامین پوشش بیمه درمان برای کارکنان دولت، خویش فرمایان ، خانواده شهداء، جانبازان، روحانیون، طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان از مهر 1374
• ارائه طرح اولیه تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور تجمیع منابع ، رفع همپوشانی بیمه ای ، برقراری عدالت در دسترسی به خدمات سلامت ، ارائه بسته خدمتی یکسان بیمه پایه درمان ، کاهش موازی کاری و اتلاف منابع در سال 1390
• تصویب اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران در هیات وزیران در 9 بهمن 1390
• تایید اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران توسط شورای نگهبان در 22 مرداد 1391
• آغاز به کار سازمان بیمه سلامت ایران از اول مهر 1391