هرمزگان
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
آخرين ويرايش سایت
اخبار
اطلاعیه ها
اوقات شرعي
بازديدها
پيوندهاي ویژه
تقويم
جاذبه های استان
جستجو
خدمات ویژه همکاران
زمان ديجيتال
شکایات
فايل ها
منوی کارتابل
منوي افقي اصلي بالاي سايت
منوي خدمات الكترونيك سمت راست سايت(نارنجي)
میز خدمت الکترونیکی
نظر خواهي
ورود كاربران
وضعیت پرداخت موسسات
ورود كاربران
اخبار1397/6/24 شنبه به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان بررسی روند اجرای سامانه استحقاق سنجی در استان هرمزگان دکتر امیر محمودی بازرس مدیر عامل سازمان از روند اجرای سامانه استحقاق سنجی بیمارستانهای ابوالفضل میناب، شهید محمدی وکودکان بندرعباس بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان دکتر امیر محمودی ، دکتر علیزاده مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان ، زارعی رئیس بیمه گری ، گورگانی رئیس IT، چنگیزیان کارشناس اسناد پزشکی و روابط عمومی درمورخ 20و21 شهریور ماه از بیمارستا نهای استان هرمزگان بازدید وسپس با رئیس و ناظرین بیمارستانها نشستی داشتند .
دکتر محمودی دراین نشست اظهار داشتند: هدف از اجرای این طرح استعلام الکترونیکی و اعتبار سنجی بیمه شده ، شناسایی پوشش بیمه ای فرد و همپوشانی بیمه ای ، نشان دار شدن بیمه شده دارای هم پوشانی در سامانه امید ، بررسی استحقاق دریافت خدمت توسط بیمه شده ، بررسی استحقاق ارائه خدمت توسط ارائه دهنده ، بررسی استحقاق محل ارائه خدمت ، بسترسازی برای بررسی اسناد به صورت الکترونیکی ، مدیریت هزینه های سازمان با کاهش اسناد مثبته مورد نیاز بستری و حذف دفترچه بیمه ای برای بستری می باشد
این مقام مسئول با حضور دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی از روند شیوه نامه اجرای طرح استحقاق سنجی ونقاط ضعف وقوت اجرای این طرح توسط ناظرین بیمارستانی و تجهیزات سیستمی نرم افزاری HISدر بیمارستانها و تشکیل پرونده الکترونیکی بیمار را مورد بررسی قرار دادند
 
امتیاز دهی