پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
چهارشنبه 28 آذر 1397   10:05:21
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه 28 آذر 1397 10:00:52
تعداد بازديد اين صفحه: 6598
تعداد بازديد از سايت: 90832773
تعداد بازديد زيرپورتال: 674355
اين زيرپورتال امروز: 167
در امروز: 8937
اين صفحه امروز: 1
درباره ما
تاريخچه
اداره كل بيمه خدمات درماني استان هرمزگان دراجراي ماده پنج قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشوردرسال1374پس ازتشكيل سازمان بيمه خدمات درماني وبمنظور تامين امكان بيمه خدمات درماني كاركنان دولت روستائيان افراد نيازمند وسايرگروههاي اجتماعي تشكيل شده ورسما" درتاريخ1/4/74 ازدانشگاه وخدمات بهداشتي درماني استان منفك گرديد وفعاليت خودرا درراستاي تحقق اهداف سازمان متبوع بكارگرفته وهمواره تلاش مينمايد .شايان ذكراست كاركنان دولت، روستائيان ،سايراقشار وصنوف مختلف زيرپوشش بيمه خدمات درماني قراردارند.هدف اصلي اداره كل ارائه پوشش بيمه خدمات درماني مطلوب و قابل قبول براي تمامي اقشار جامعه درسراسراستان ميباشد باتوجه به ارتقاء سازمان بيمه خدمات درماني وتامين اجتماعي وبهزيستي به وزارت رفاه وتامين اجتماعي راه رسيدن به اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران كه همانا عدالت اجتماعي ميباشد هموار مينمايد.